CERTIFICAT ATESTARE APE ROMANIA MINISTERUL APELOR SI PADURILOR nr. 308

CERTIFICAT ATESTARE APE ROMANIA MINISTERUL APELOR SI PADURILOR nr. 308 ROMANIA MINISTERUL APELOR SI PADURILOR COMISIA DE ATESTARE In conformitate cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvemului nr. 20/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Padurilor si ale Ordinului ministrului apelor si padurilor nr. 584/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, emite prezentul CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. 308 pentru Institutia publica/privata TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, cu nr. J40/22370/2007, avand C.U.I. 19231430, cu sediul in Bucure ti, Sector 6, Calea Plevnei, Nr. 139B, Corp A ce indeplineste conditiile prevazute in Regulamentul privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si padurilor nr. 584/2017 (regulament) si are competenta tehnica si profesionala de a efectua lucrari in urmatoarele domenii: b) intocmirea studiilor hidrogeologice; d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor. Prezentul certificat a fost emis la data de 25 iunie 2019 avand valabilitatea de 3 (trei) ani pana la data de 25 iunie 2022.

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Submit science award

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen

WiPreis submit

"*" indicates required fields

1
2
3
4
First, please select in which category you would like to submit*